MODNA JESIEŃ BEZ OGRANICZEŃ! SKORZYSTAJ Z KODU: BOTKI A NAJMODNIEJSZE MODELE OTRZYMASZ -20% TANIEJ!

Regulamin Promocji

Regulamin promocji „- 20% na wszystkie botki z kodem BOTKI”*

1. Promocja „- 20% na wszystkie botki z kodem BOTKI* (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych botków w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „BOTKI" ulega zmniejszeniu o 20%.

2. Promocja obowiązuje od 23.10 do dnia 25.10 do godz. 14:59:59.

4. Promocje nie łączą się.

5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.

6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

 

Regulamin promocji Buty za 9,99 zł

 1. Promocja polega na tym, że Klient, który dokona w sklepie renee.pl zakupów na kwotę powyżej 200 (słownie: dwustu) zł, będzie miał możliwość zakupu butów za kwotę 9,99 (słownie: dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) zł.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 03.09 do dnia 09.10 do godz. 11.59 lub do wyczerpania się zapasów.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie renee.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres:info@renee.pl lub na chat dostępny na stronie www.renee.pl.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „URODZINY RENEE.PL”

 1. Promocja „URODZINY RENEE.PL” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „BDAY50” ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje w dniu 12.07 od godz.00:01 do godz. 23:59.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie renee.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.