Regulamin promocji

 1. Promocja polega na tym, że Klient, który dokona w sklepie renee.pl zakupów na kwotę powyżej 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) zł, będzie miał możliwość zakupu japonek za kwotę 1 (słownie: jednego) grosza.
 2. Wybór japonek będzie możliwy podczas składania zamówienia w koszyku.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 05.06 do dnia 11.06 do godz. 14.59 lub do wyczerpania się zapasów.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie renee.pl
 5. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na stronie www.renee.pl.
 6. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „- 20% na wszystkie produkty z kodem RG20”
 1. Promocja „-20% na wszystkie produkty z kodem RG20 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „RG20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od 15.06 do dnia 25.06 do godz. 14:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „- 18% na wszystkie produkty z kodem RG18”
 1. Promocja „- 18% na wszystkie produkty z kodem RG18 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „RG18” ulega zmniejszeniu o 18%.
 2. Promocja obowiązuje od 08.06 do dnia 14.06 do godz. 23:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „- 20% na wszystkie produkty z kodem JUNE20”
 1. Promocja „- 20% na wszystkie produkty z kodem JUNE20 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od 06.06 do dnia 30.06 do godz. 23:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
newsletter