Regulamin Promocji

Regulamin promocji Zestaw Tatuażów

 1. Promocja polega na tym, że Klient, który dokona w sklepie renee.pl zakupów na kwotę powyżej 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) zł, będzie miał możliwość zakupu zestawu tatuażów za kwotę 1 (słownie: jednego) grosza.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 02.08 do dnia 19.08 do godz. 23.59 lub do wyczerpania się zapasów.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie renee.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na stronie www.renee.pl.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „- 20% na wszystkie produkty z kodem RG20”

 1. Promocja „-20% na wszystkie produkty z kodem RG20 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „RG20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od 15.06 do dnia 29.06 do godz. 14:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „URODZINY RENEE.PL”

 1. Promocja „URODZINY RENEE.PL” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „BDAY50” ulega zmniejszeniu o 50%.
 2. Promocja obowiązuje w dniu 12.07 od godz.00:01 do godz. 23:59.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie renee.pl
 4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „- 18% na wszystkie produkty z kodem RG18”

 1. Promocja „- 18% na wszystkie produkty z kodem RG18 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „RG18” ulega zmniejszeniu o 18%.
 2. Promocja obowiązuje od 08.06 do dnia 14.06 do godz. 23:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Regulamin promocji „- 20% na wszystkie produkty z kodem JUNE20”

 1. Promocja „- 20% na wszystkie produkty z kodem JUNE20 (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie dowolnych produktów w sklepie Renee.pl, cena produktów po wpisaniu kodu „20” ulega zmniejszeniu o 20%.
 2. Promocja obowiązuje od 06.06 do dnia 30.06 do godz. 23:59.
 3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma- ją odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl, który dostępny jest pod adresem https://renee.pl/terms-and-conditions. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
newsletter