1

Zrób zakupy za min. 200 zł

2

Dodaj okulary za 1 gr do koszyka

3

Złóż zamówienie
i ciesz się super modnym lookiem!
Regulamin promocji „Odbierz kultowe okulary”
  • 1) Promocja „Odbierz kultowe okulary” (dalej: „Promocja”) polega na tym, że Klient, który dokona w sklepie renee.pl zakupów na kwotę powyżej 200 (słownie: dwustu) zł, będzie miał możliwość zakupu okularów Pilot Girl za kwotę 1 (słownie: jednego) grosza (dalej: „Okulary”)
  • 2) Promocja obowiązuje od dnia 17.04.2018 do dnia 19.04.2018 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania się zapasów Okularów.
  • 3) Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w czasie trwania Promocji w sklepie renee.pl
  • 4) Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@renee.pl lub na chat dostępny na stronie www.renee.pl.
  • 5) Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  • 6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego renee.pl. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Sprawdź nasze najlepsze oferty